©2014-2019, TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NAM ĐÀN
Địa chỉ: Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An Lịch công tác